phone +31 (0) 6 - 48 23 65 17
email ln.seivdahcsidirujsov@ofni
Welkom bij Vos Juridisch Advies

Vos Juridisch Advies voor privacy op maat en praktisch juridisch advies.

icon Privacy op maat

Omdat iedere organisatie anders is, gaat het om maatwerk. Op basis van een inventarisatie hoe ver uw organisatie is met het regelen van privacy, krijgt u een analyse en advies over de volgende stappen naar het veilig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens in uw organisatie. Hierbij gaat het niet alleen om wat er op papier geregeld is, maar of en hoe privacy leeft op de werkvloer.

Vos Juridisch Advies verzorgt ook trainingen en opleidingen over informatiebeveiliging en privacy (IBP), desgewenst bij u op locatie. Daarnaast kunt u Job Vos inhuren voor presentaties en congressen over dit onderwerp.

U kunt hier ook bij Vos Juridisch Advies terecht voor inhuur van een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG), ondersteuning bij calamiteiten en incidenten rondom informatiebeveiliging en privacy, opstellen of toetsen van verwerkersovereenkomsten, compliancy-toetsen, en advisering rondom het uitvoeren van (pré-) DPIA's.


icon De praktische jurist

U kunt bij Vos Juridisch Advies terecht voor praktisch juridisch advies. Bij wetgeving gaat het niet alleen om wat er in de wet staat, maar wat er wél mag en kan. Wetgeving moet vertaald worden naar de praktijk en werkvloer van bedrijven en organisaties. Bij ons krijgt u de praktische jurist waar u naar op zoek bent.

u kunt rekenen op deskundige advisering en juridische ondersteuning op verschillende rechtsgebieden zoals privacyrecht, consumentenbescherming, auteursrecht en intellectueel eigendom, bestuursrecht en subsidies, aanbestedingsrecht, staatssteun- en mededingingsregels.

Vos Juridisch Advies levert u realistische juridische dienstverlening waarbij gezocht wordt naar praktische en toepasbare oplossingen die passen binnen wettelijke kaders. Flexibel waar mogelijk, en rechtlijnig waar nodig.


Vos Juridisch Advies heeft ervaring met dienstverlening aan particulieren, mkb en in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn.


Over Job Vos

Ervaringen

Hieronder treft u een selectie aan van artikelen, IBP-hulpmiddelen en documenten waarvan Job Vos (mede)auteur is, geciteerd wordt, geconsuleerd is, of waaraan medewerking is verleend:


Informatiebeveiliging en privacy (IBP)


  • SIVON - informatiebeveiliging en privacy - informatiebeveiliging en privacy voor schoolbesturen in het po en vo (Job Vos is fg en adviseur privacy in het team IBP van SIVON)
  • Aanpak IBP po/vo - praktisch stappenplan voor scholen om informatiebeveiliging en privacy te regelen (bij verschillende publicaties in deze Aanpak IBP po/vo is Job Vos betrokken)
  • 5 vuistregels voor privacy - flyer met een beknopte beschrijving van de 5 uitgangspunten bij het gebruik van persoonsgegevens
  • Framework ibp mbo - dit framework bevat alle documentatie voor een goede implementatie van ibp in een mbo-instelling
  • Hoe? Zo! Privacy in het mbo - deze brochure maakt duidelijk wat er komt kijken bij privacybeleid, waarom het belangrijk is, en hoe je er als bestuurder of onderwijsmanager in het mbo mee aan de slag kunt
  • Cloudcomputing in het onderwijs - deze publicatie uit 2012 geeft informatie over wat er komt kijken bij het gebruik van clouddiensten en geeft een planmatige, gefaseerde aanpak
  • Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo - deze brochure geeft informatie over wat informatiebeveiligingsbeleid inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe je er in het mbo mee aan de slag kunt

Juridische documentatie


Artikelen in de media en uitzendingen


Overig